8561 volden ved bådeplads ved færgestedet, ca. 210 m fra Ø-ende. Set fra V.
.
8353 ca. 20 m fra Ø-ende - landmålerstok står i grav syd for vold. Set fra ØSØ.
.
8552 oversigt. Set fra Ø.
.

Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
432752
Sted- og lokalitetsnummer
070214-392
Anlæg
Skanse, Nyere tid (dateret 1716 e.Kr. - 1801 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 4327:52 Forsvarsanlæg. Borre Skanse. Brystværn bestående af vold og grav. Volden er ca. 270 m lang, mens der syd for volden er bevaret ca. 180 m af den østlige del af graven. Volden er 5-6,5 m bred og 0,6-0,7 m høj. Graven er ca. 4 m bred og 0,3-0,4 m dyb. Det lineære anlæg er placeret Ø-V langs kysten; bortset fra de østligste ca. 20 m, der er VNV-ØSØ.

Undersøgelseshistorie

2017
Registrering via historisk dokumentation - Museum SydøstdanmarkCa. 380 m langt brystværn for stående skytte blev bygget i forbindelse med Borre skanses opgradering i foråret 1716 under Store Nordiske Krig 1700-1720. Skansen havde stor betydning som opmarch- og forsyningsbase for de danske styrker, som kæmpede i Nordtyskland. De østligste ca. 255 synlige i terræn og på reliefkort. De vestligste ca. 125 m er senere ændret til kystdige.
2017
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2018
Museal besigtigelse - Museum SydøstdanmarkBrystværn bestående af vold og grav. Volden er bevaret på en ca. 270 m lang strækning og graven er syd for volden ved de østligste ca. 180 m af de 270 m. Volden er 5-6,5 m bred og 0,6-0,7 m høj. Graven er ca. 4 m bred og 0,3-0,4 m dyb. Det lineære anlæg er placeret Ø-V langs kysten bortset fra de østligste ca. 20 m, der er VNV-ØSØ. Volden formodentligt konstrueret af jord/sand/sten. Brystværnet blev anlagt på Falsters nordøstligste hjørne ved Grønsund. Brystværnets vold og grav udgik i vestlig retning fra selve skansen. Brystværnet for stående skytte blev bygget i forbindelse med Borre skanses opgradering i foråret 1716 under Store Nordiske Krig 1700-1720. Brystværnet vurderes oprindeligt at have været ca. 400 m langt, hvoraf de vestligste ca. 100 m blev ombygget til et kystdige, der er tydeligt højere og bredere end brystværnets vold, ombygningen af volden til kystdige kan være sket midt i 1800-tallet i forbindelse med inddæmningen af Grønsund Nor.
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2018
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links