Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
43274
Sted- og lokalitetsnummer
070214-11
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 6/7 1921, Blm. Hans Chr. F. Petersen. Diplom. Afmærkn.: MS 1921, H. Kjær. Langdysse, 21 m lang i N-S; 5-5,5 m bred, 1,20-2 m høj. 7 m fra sydenden et firsidet kammer sat af 1 sten i hver lang- side samt 1 sten mod nord, endesten mod syd. Kamret er 1,95 m langt i N-S, 0,80 m bredt ved bunden, 1 dæksten over kam- ret. 16 m fra sydenden et kammer, hvoraf 2 sidesten og en afklø- vet endesten (mod SV) er bevaret. Kamret er ca. 1,50 m langt NØ-SV, 0,60-0,70 m bredt. Mod vest ses 11 randsten, mod øst højningen afgravet og de 11 randsten der ses her synes ikke at stå på oprindelig plads. Matr.nr. 3f: Høj i skel til matr.nr. 2m af Ore.

Undersøgelseshistorie

1921
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFund af tre små vægskår, trækul og 3 små stumper menneskeknogle.
1921
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, 21 m. lang i n-s, 5 x 5,50 m bred, 1,20 - 2 m høj. 7 m fra sydenden et firsidet kammer sat af 1 sten i hver langside samt 1 sten mod nord, endesten mod syd. Kamret er 1.95 m langt i n-s., 0,80 m bred ved bunden, 1 dæksten over kamret. 16 m fra sydenden et kammer, hvoraf 2 sidesten og en afkløvet endesten (mod sv.) er bevaret. Kamret er ca. 1,50 m langt i nø-sv. 0,60-0,70 m bredt. Mod vest ses 11 randsten, mod øst er højningen afgravet og de 11 randsten der ses her synes ikke at stå på opr. plads.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse orienteret N-S. Længde fra randsten til randsten 20 m. Bredde 4,6 m. Østlige langside sås 14 randsten. Vestlige langside sås 12 randsten. En sten i hver kortside. 2 kamre. Nordlige kammer, N-S, med stor dæksten. Sydligt kammer, orienteret NØ-SV, uden dæksten (se kort). Gamle markopsamlede sten smidt ved østsiden. Rester af gammelt stengærde N for høj. Højen bevokset med kirsebærtræer og andre løvtræer. Brombær dækker højen fuldstændigt. 5-6 m Ø for højen granplantage 12-13 år gamle. 6 m mod vest læhegn. Pløjet 1-3 m fra dysse. Mål: 1,2x20x4,6 m. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkSynlige randsten: vest 10, øst 14, nord 3, syd 3.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links