Oversigt, set fra VNV
.
Bautasten på toppen af røsen, set fra N
.
Oversigt, set fra N
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
53354
Sted- og lokalitetsnummer
060205-118
Anlæg
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Stor røse, ca. 1 x 11 m, liggende på klippeflade. På toppen enkelte graner og en sten. Lyngklædt.

Undersøgelseshistorie

1879
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn stor tildels ødelagt Stenrøse Bevoksning: 1986: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidStor Røse, lyngklædt, liggende paa Klippeflade. Tvm. 11 m. H. ca. 1 m. paa Toppen enkelte Graner og en Sten.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRøse ca. 0,7 m høj og med en affladet top, hvorpå der står en 1,2 m høj bautasten. -Iflg. skema: 1,8 x 13 x 12 m (edb) I klippeløkke, under stærk tilgroning med gyvel og kirsebær. Korrekt afsætning er: ca. 30 m stik n for den lille dam (ikke vest for denne, som angivet på mb.) Bevoksning: 1986: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links