OS, set fra N
.
OS, set fra VNV
.
OS, set fra VSV
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
533563
Sted- og lokalitetsnummer
060205-296
Anlæg
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 5335:6 (tinglyst d. 19. februar 1944) opdelt i 4 fortidsminder, som er tinglyst d. 23. november 1989. 5335:63 med følgende tekst: Røse. 0,6 x 17 m. Den centrale parti omgravet og forstyrret; talrige sten synlige. Beliggende ca. 40 m øst for 5335:62. I skovbevokset klippeløkke.

Undersøgelseshistorie

1986
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRest af stor røse. Bevaret er en 1,5-3 m bred randzone hele omkredsen rundt, mens hele det centrale parti synes omgravet og forstyrret (dog uvist om helt ned til den gamle terrænoverflade) og henligger meget ujævnt og med talrige opbrudte sten. Beliggende i skovbevokset klippeløkke ca. 10 m Ø for den lille røse benævnt "B". Bevokset med eg, kirsebær, gran og fyr. 28-5-1986: Tinglyses. M.B. Bevoksning: 1986: Løvtræer og Nålekrat/-træer
2007
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterLokaliteten mgl. data.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links