Oversigt, set fra NNV
.
Oversigt, set fra SØ
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
5234106
Sted- og lokalitetsnummer
060305-465
Anlæg
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Røse, 0,2 x 4,5 m. I SV en større sten, 0,4 x 0,75 m stor.

Undersøgelseshistorie

1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn stor [sbnr.46] og nogle mindre Røser paa en Klippeknold sydøstlig fra Gaarden. Eieren paastaar desuden, at der i Nærheden af disse findes en lille Brandpletsplads, der imidlertid er ødelagt ved Pløining. Bevoksning: 1986: Mos, Græs og Løvtræer
1986
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRøse, 4,5 x 0,2 m. Lav hel høj. Flere mindre sten synlige. Større sten ved røsens SØ del, 0,75 x 0,4 m. Bevokset med unge ask, tjørn og ahorn. Græs og mos. Fodringsskur umiddelbart S for røsen. Matr.nr.73a. Bevoksning: 1986: Mos, Græs og Løvtræer
1989
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRøse, 0,2 x 4,5 m. I SV en større sten.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links