Bautasten på toppen (185x60x40), set NNV
.
Oversigt, set fra NØ
.
Oversigt, set fra ØSØ
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
53341
Sted- og lokalitetsnummer
060205-153
Anlæg
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Røse, "Skaggefaldet"; 1 x 15 m; den nordligste af to, lave røser, hvoraf den sydligste er næsten sløjfet. Lyngklædt i klippeløkke.

Undersøgelseshistorie

1879
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSkaggelfaldet kaldes nogle høitliggende Marker et Kvarters Gang nordlig fra Aakirkeby. Der har her været en mærkelig Gravplads, idet der baade var en stor Mængde Stenrøser og en hel Samling af Bautastene [sb.nr. 153,153A-B]. En Del Røser er endnu tilbage, to af disse ere meget store [sb.nr. 153-153A] - den ene er 63 Fod og den [anden] 50 Fod i Tværmaal. Den største [sb.nr. 153] har en regelmæssig Stenring omkring Randen, et Hul er gravet ned i dens Top, men ellers er den ubeskadiget. Den næststørste [sb.nr. 153A] er derimod ganske ødelagt derved, at man har udbrudt Stenene for at benytte dem til Materiale til Landeveiene. Hvad Bautastenene angaa, da ere de enten omfaldne eller bortslæbte. En halv Snes Stykker ligge dog endnu paa deres Plads [sb.nr. 153B]. Bevoksning: 1985: Løvtræer
1908
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAnmodning om restaurering af sb.153,153A-B afslået af Nationalmuseet efter besigtigelse af lokaliteten.
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSkaggefaldet. Den nordligste [sb.nr. 153] af to lave Høje, Røser [sb.nr. 153-153A], hvoraf den sydligste [sb.nr. 153A] er næsten sløjfet. Tvm. af den nordligste 15 m. H. 1.0 m. Lyngklædt i Klippeløkke.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDen SYDLIGSTE af to høje (røser) omfattet af 5334-1. 1 x 16 x 5,5 m. Højens centrale del helt forstyrret over et ca. 8 x 7 m stort område. I en nedgravning af vistnok lidt nyere dato (børns hule) ligger et skrottet gaskomfur helt overgroet - har formentlig ligget på stedet 5-10 år. 5 m N for nærværende høj den nordlige høj, se særligt berejserskema. Den NORDLIGE af to høje (røser) omfattet af 5334-1. 1,2 x 16 m. Lidt ujævn overflade efter ældre gravninger, iøvrigt ganske velbevaret. På den østlige højoverflade ligger 2 aflange, ca. 1,5 m store sten, mulige bautasten. På østlige højfod ses de sammenfaldne rester af en hule lavet af bræddestumper og pandeplader. Bevoksning: 1985: Løvtræer
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links