Bautasten, set fra ØSØ
.
Bautasten med inskription - HS 1900, set fra Ø
.
Bautasten, set fra Ø
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
52341
Sted- og lokalitetsnummer
060205-158
Anlæg
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Lav stenhøj, 1 x 12-15 m. På højens Ø-side en 2,5 m høj kløvet sten, der næppe er en bautasten. Træbevokset og liggende på en klippeflade i den dyrkede mark.

Undersøgelseshistorie

1879
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Stenhøi vestlig fra Fogedgaard (eller som Gaarden nu kaldes Frostegaard). Begge de nævnte Høie [sb.nr. 157-158] ere kun lave, men dog større end Røser og maa derfor kaldes Stenhøie. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLav, træbevokset Stenhøj liggende paa en Klippeflade i den dyrkede Mark, Tvm. 12-15 m,H. ca. 1 m. Paa Højens Østside en 2.50 m h. kløvet Sten, der næppe er en Bavtasten.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStenhøj. 0,8 x 13 m.. NV-ligst på lavt klippe fremspring. Tæt for Læsåen. Lav sænkning i top ca. 3 m i dia., 0,25 m dyb. Noget ujævn overflade på SØ-del p.g.a. gamle kreaturskader eller afgravninger. 4 gamle æbletræer på selve højen ellers græsklædt. På V-siden nogle spredte hyldebuske. Omkring krater enkel tjørnebusk og lidt hybenkrat. Enkelte marksten ved højfod i N og især ved SV fod. Tredelt jerntromle er hensat tæt ved højens S-fod. Ikke påtalt. Ved SSV fod er rejst en 2,5 m høj bauta lig sten. 1,4 x 0,3 m. Rektangulært tværsnit, skrå top med spids i S. Rejst år 1900, initialer H.S. Stenen har således ikke med sikkerhed tilknytning til højen, selvom stenen ligner en ægte bautasten. Stenen skal have været benyttet som brosten i en bro over Læsåen. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer
1990
Museal restaurering - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDer var foretaget en ulovlig nedgravning i toppen af gravhøjen. Hullet blev opfyldt med den opkastede fyld fra hullet. Se beretning.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Bautasten

Bautasten er aflange, opretstående sten sat over en gravlagt person som en del af gravstedet. Nogle bautasten er sat, uden at der findes en grav, og derfor rejst som en slags kenotaf over en person, som døde et andet sted. Bautasten kendes fra flere steder i landet og findes i meget stort tal på Bornholm. Læs videre her.

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links