Oversigt, set fra SV
.
Oversigt, set fra NV
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
53355
Sted- og lokalitetsnummer
060205-97
Anlæg
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Markrøse, Udateret (dateret 500 f.Kr. - 1800 e.Kr.)

Original fredningstekst

Lille, lidt aflang røse, 0,5-0,75 x 8-12 m. I S-siden et lil- le hul. Træbevokset.

Undersøgelseshistorie

1879
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTæt N V fra Brandsgaard er der en lille Skov og i den ses mindst en stor Røse eller Kulle. Hist og her ses Stenhobe, som have en vis Lighed med den Slags Grave, som vi herovre kalde Stenlægninger, men Eieren mener, at det er tilfældigt - og at disse Stenhobe ere fremkomnne derved, at man her har henkastet Stene, som pilledes op fra Avlsmarken. Bevoksning: 1985: Løvtræer
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLille træbevokset, lidt aflang ]Høj,[ Røse, ca. 12 x 8 m i Tvm., Højde 0.50 - 0.75 m. I Sydsiden et lille Hul.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorAnlæg af uvis art, alder og herkomst. 0,5 x 11 x 8 m. DET FREDEDE er en ca. ø-v orienteret, stenfyldt højning, der dog er vanskelig at afgrænse præcist. Den nuværende, tilsyneladende afgrænsning skyldes muligvis tilfældige kreaturstier. Denne mulige "røse" ligger imidlertid på den vestligste og højeste del af en ligeledes ø-v-orienteret, åsformet højning ca. 50 m lang, 20 m bred og indtil 1,8 m høj. (lidt smallere og noget lavere i ø) Den stenfyld, der ses i den fredede "røse", er også synlig flere steder i den underliggende ås. Fra "røsen" fortsætter en linieformet stenkoncentration hen ad "åsens" ryg til dens ø-ende, hvor den har karakter af tætlagte, mandsløfttunge sten på mindst en række. Længst i ø forener denne række sig med et ca. n-s-gående, regulært, lavt stengærde. Det er ikke muligt at afgøre, om den aflange "ås" er naturlig eller menneskeskabt, og om "røsen" blot er en del af denne, eller et selvstændigt anlæg. I sidstnævnte fald må en rydningsrøse anses for en absolut nærliggende mulighed. Bevoksning: 1985: Løvtræer
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Markrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links