OS krater ses til venstre i billede, set fra SØ
.
OS, set fra VNV
.
OS krater ses til højre i billede, set fra NV
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
533514
Sted- og lokalitetsnummer
060205-96
Anlæg
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Stenkiste, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 374 e.Kr.); Gravgenstand, Jernalder (dateret 375 e.Kr. - 1066 e.Kr.); Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Brandsgaard Røse i ager, ca. 10 m i diameter. S-foden forgravet. I mid- ten et stort, dybt hul efter udgravning. S for gården. Lyng- klædt. Tinglyst på 16-a Åker i 1989 med følgende tekst: Røse. 1 m høj, 10 x 12 m diameter. Forgravet, med dybt krater i centrum indgravet fra syd. I lille udyrket område i ager.

Undersøgelseshistorie

1879
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn stor Røse, af hvilken dog store Masser ere bortførte. Eieren paastod, at man i hans Faders Tid i denne Røse traf paa en Stenkiste i hvilken der laa et Kranium og et rustent Sværd. Man dækkede dog Kisten til igjen og lod alt ligge. For at faa Vished i denne Sag lod jeg grave i Røsen, men kunde, trods den nøiagtigste Søgen, ikke finde nogen Stenkiste. Derimod fandtes under Røsen det bekjendte sorte Lag og heri brændte Ben, spredte Potteskaar og et lille ubeskadiget Stykke Jern. Oppe i Røsen fandtes imidlertid et Stykke af en Jernkniv med Træskaft og enkelte Potteskaar af den Slags sorte Urner, som fandtes i Kullen ved Bukkegaard i Østerlarsker [sb.nr. ].- Det maa derfor antages, at der oveni denne Røse har været anbragt en ubrændt Grav fra Mellemjernalderen. I den nærmeste Omegn har der sikkert ligget flere Røser, men de ere alle sløjfede.- Bevoksning: 1985: Løvtræer
1879
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1879
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSyd for Gaarden, lyngklædt Røse i Ager. Ca. 10 m i Tvm. Sydfoden forgravet. I Midten et stort, dybt Hul efter Udgravning.
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStærkt forgravet høj med dybt, stejlt krater i midten. Endvidere er der (efter den begrænsedev tilgroning at dømme: for kun 2-3 år siden) aflagt en mere end 1 m3 stor bunke råjord iblandet asfaltflager på selve højen. Lodsejeren forsøgtes ikke kontaktet, da jeg ikke følte mig sikker på de retableringsmæssige konsekvenser ef en sådan beskadigelse af en C-høj. Sagsbehandlermøde ? Den ualmindelig ucharmerende høj er beliggende i et lille udyrket område. Uden for dette, ca. 75 m vsv for højen, ses en overpløjet høj. (foto 11:03) Bevoksning: 1985: Løvtræer
1989
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRøse. 1 m høj, 10 x 12 m i diameter. Forgravet, med dybt krater i centrum indgravet fra syd. I lille udyrket område i ager.
1989
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links