Os, set fra ØNØ
.
OS, set fra NØ
.
OS, set fra ØNØ
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
533515
Sted- og lokalitetsnummer
060205-94
Anlæg
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Langemyregard. 2 store røser. Den vestlige, der er lyngklædt, er 17 m i tværmål og 1 m høj. Overfladen gennemgravet. Den østlige er 15 m i tværmål og 1 m høj. Lynggroet. Også den er gennem- gravet. De to "C-højs"-røser tinglyst 1989 på hvert sit frednings-nr. (se også frednings-nr. 5335:65) Høj, 1,7 m høj, diameter 18 x 19 m. Overfladen meget ujævn og forgravet. I skov.

Undersøgelseshistorie

1879
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTo store Røser [sb.nr. 94-94A], hver 90 Fod i Tværmaal, den ene er en Del beskadiget, men den anden er endnu ganske hel og rund. Paa Grund af deres Størrelse i Omkreds høre de til de største Røser jeg har set.- Bevoksning: 1985: Løvtræer
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid2 store Røser [sb.nr. 94-94A]. Den vestlige [sb.nr. 94A], der er lyngklædt, er 17 m i Tvm. og 1 m høj. Overfladen gennemgravet. Den østlige [sb.nr. 94] er 15 m i Tvm., 1 m høj. Lynggroet. Ogsaa den er gennemgravet.
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorC-høj. Den vestlige af to høje omfattet af nr. 5335-15. Stærkt forgravet høj, hvis overflade er helt buklet. På højen er i ældre tid henlagt 4-5 bunker. (hver især på mere end 1 vognlæs) marksten. Se iøvrigt berejserskema til 5335-15, østlige høj. Bevoksning: 1985: Løvtræer
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links