OS, set fra NNØ
.
OS, set fra NNV
.
OS, set fra ØNØ
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
533565
Sted- og lokalitetsnummer
060205-94
Anlæg
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

C-højen tidligere beskrevet sammen med Fr.nr. 5335:15, nu tinglyst i 1989 med sit eget fredningsnummer: Høj, 1,4 x 17 m, noget udfladet. Den NV fjerdedel er under dyrkning. I skov.

Undersøgelseshistorie

1879
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTo store Røser [sb.nr. 94-94A], hver 90 Fod i Tværmaal, den ene er en Del beskadiget, men den anden er endnu ganske hel og rund. Paa Grund af deres Størrelse i Omkreds høre de til de største Røser jeg har set.- Bevoksning: 1985: Løvtræer
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid2 store Røser [sb.nr. 94-94A]. Den vestlige [sb.nr. 94A], der er lyngklædt, er 17 m i Tvm. og 1 m høj. Overfladen gennemgravet. Den østlige [sb.nr. 94] er 15 m i Tvm., 1 m høj. Lynggroet. Ogsaa den er gennemgravet.
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorC-høj. Den østlige af de to høje omfattet af 5335-15. Den bedst bevarede af de to: tilsyneladende ikke synderlig forgravet men noget udfladet. På højen er aflagt flere endog store bunker marksten. Den største af bunkerne (på højens NV-del) er på mindst 2 m3 og af ny dato, idet stenene hverken er tilgroede eller med nedfaldent løv på (sådan som de ældre bunker), hvorimod der endnu ses fastsiddende markjord på en del sten. Bunken er derfor næppe over 1 år gammel. Ikke påtalt, da højens tidligere c-status, samt de tidligere, nu forældede markstenshenlæggelser på højen gør overtrædelsen mindre grel. Højens nordvestlige fjerdedel er overpløjet og opdyrket. Sagsbehandlermøde ? 27-5-86: Tinglyses. Afsætning som JGB på 4 cm kort. Bevoksning: 1985: Løvtræer
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links