Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
533542
Sted- og lokalitetsnummer
060201-9
Anlæg
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Vejmærke, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Stor røse, "Døvrepilten", 1,5 x 10-11 m. I toppen et mindre hul. På Ø-siden af toppen en stenhob. I skov.

Undersøgelseshistorie

1875
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDøvrapilten ved Døvra Dal, en Stenrøse med Pilt.- Bevoksning: 1985: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Døvrapilten", stor Røse, 10-11 m i Tvm., 1.50 m høj. I Toppen et mindre Hul. Paa Østsiden af Toppen en Stenhob. I Skov.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Døvrepilt". 2,4 x 12 m. Røse med affladet top, hvori gammelt krater V for dette, på topfladens kant, ses en ca. 1 m høj stenvarde ("pilt"), som er medregnet i højdeangivelsen. Et kørespor fører ca. NV/SØ over den sydvestlige højside og har formentlig været årsag til en vis afsats-dannelse af højsiden. Skaden synes dog adskilligt ældre end 5 år. Bevoksning: 1985: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer
2011
Diverse sagsbehandling - KulturstyrelsenIndberettet at pilten, stenvarden, står i vestsiden af røsets top. En sten er løsnet i varden, antagelig i forbindelse med skovning i november 2010. Stenen er nu lagt på plads. En større randsten er synlig i røsets vnv side. Der ses et hul i højfoden i østtlig side, antagelig efter et støtteben til en skovningsmaskine. Bortset fra en udgået birk er nåle- og løvtræer fjernet fra røset.
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links