OS, set fra ØSØ
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
533540
Sted- og lokalitetsnummer
060201-4
Anlæg
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Vejmærke, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Røse, "Tornpilten", 0,75-1,0 x 8-10 m. I top et lille hul; på toppen en lille pyramideformet stenhob.

Undersøgelseshistorie

1875
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Stenrøse, kaldet "Tornpilten", østlig for Anhøi. Den synes at være ledsaget af en Skibssætning eller aflang hvælvet Stendynge. Paa Røsen staar en pyramideformet Stendynge, som af Befolkningen kaldes "Pilt". En Fordybning i Røsen antyder, at Stene ere brudte ud af Røsen for deraf at danne "Pilten". Lyngriverne benytte denne, saavelsom andre Pilte, til Kjendemærke derude paa den vildsomme Lyngmark,- og blæser "Pilten" omkuld, bliver den altid paany opbygget. Der findes vistnok flere mindre Røser i Nærheden af Tornpilten. Bevoksning: 1985: Græs
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Tornpilten", Røse, 8-10 m i Tvm., 0.75-1.0 m. høj. I Top et lille Hul. Paa Toppen en lille pyramideformet Stenhob.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Tornpilt". 1,6 x 9,5 x 9,2 m. Røse, ca. 0,7 m høj og med svag fordybning i toppen, NV for hvilken står en ca. 1 m høj stenvarde. Bevoksning: 1985: Græs
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links