Bautastenen, set fra N
.
Bautastenen, set fra Ø
.
Bautastenen, set fra SØ
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
533534
Sted- og lokalitetsnummer
060204-57
Anlæg
Stensætning, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 28/10 1875, Polusker sogneråd. Afmærkn.: MS 1922, overlærer Tryde. Bautasten, "Kregsten"; stor genrejst sten med omgivende stenkreds, ca. 21 m i diameter.

Undersøgelseshistorie

1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Plads af samme Størrelse og Udseende [som sb.nr. 56]. Midt paa Pladsen staar endnu en smuk Bautasten (se hosstaaende Tegning) Ved en Declaration udstedt af Paulsker Sogneraad d 21 October 1875 ere disse 3 Mindesmærker [sb.nr. 56-58] fredlyste under Direktionen for de antikavariske Mindesmærkers Bevaring.- Bevoksning: 1985: Græs
1880
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Kregsten", Bavtasten med omgivende Stenkreds. F.M. 1875.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUdaterede og usignerede fotos.
1982
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Kregsten". Lav og flad, men alligevel helt markant afsat cirkulær højning, ca. 0,6 m høj. Nær centrum står "kregstenen", en bautasten 1,6 m høj og 1,2 x 0,4 m i tværmål. Græsklædt og friholdt i ældre granplantning (mere end 10 år gammel), der dog går helt frem til højens fod, stedvis endog en smule op på denne. Den cirkulære højnings profil er utvivlsomt primær - det er med andre ord ikke en egentlig, hvælvet gravhøj, der ved plyndring eller erosion er fladet ud, men snarere en platform eller rotunde bygget som basis for bautastenen og hermed sammenhørende eventuelle grav(e). Umiddelbart nnv for højningen en ikke-fredet røse, "Poulsker A", se særligt skema. ** Seværdighedsforklaring ** Seværdig for den store, flade højning med den oprejste bautasten på. Bevoksning: 1985: Græs
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Bautasten

Bautasten er aflange, opretstående sten sat over en gravlagt person som en del af gravstedet. Nogle bautasten er sat, uden at der findes en grav, og derfor rejst som en slags kenotaf over en person, som døde et andet sted. Bautasten kendes fra flere steder i landet og findes i meget stort tal på Bornholm. Læs videre her.

Stensætning

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links