Platformens østside, set fra ØSØ
.
OS, set fra S
.
OS, set fra VNV
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
523519
Sted- og lokalitetsnummer
060204-58
Anlæg
Stensætning, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 28/10 1875, Poulsker sogneråd. Afmærkn.: MS 1922, overlærer Tryde. Bautasten, "Kraagesten", stor genrejst sten med omgivende stenkreds, ca. 21 m i diameter.

Undersøgelseshistorie

1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Plads af samme Størrelse og Udseende [som sb.nr. 56-57]. Midt paa Pladsen staar endnu en smuk Bautasten (se hosstaaende Tegning). Denne Sten kaldes "Kraagesten". Ved en Declaration udstedt af Paulsker Sogneraad d 21 October 1875 ere disse 3 Mindesmærker [sb.nr. 56-58] fredlyste under Direktionen for de antikvariske Mindesmærkers Bevaring.- Bevoksning: 1986: Græs og Lyng
1880
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"kraagesten". Bavtasten med omgivende Stenkreds. F.M. 1875.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1986
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorFlad, cirkulær højning uden synlige randsten men i N og især Ø med en svag, ca. 2 m bred randgrøft. 3 x 25 x 23 m. Vestligste del er bortskåret af vej og vejgrøft, formentlig dog kun et segment svarende til ca. 2 m's radius. På den ca. 0,7 m høje højnings centrale del står en 2,3 m høj, usædvanlig flot bautasten "Krågestenen", der ved basis måler 0,8 x 1,2 m. Et kørespor fører over højens sydlige del men uden at have beskadiget denne. ** Seværdighedsforklaring ** Seværdig for den smukke bautastens skyld. Bevoksning: 1986: Græs og Lyng
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Bautasten

Bautasten er aflange, opretstående sten sat over en gravlagt person som en del af gravstedet. Nogle bautasten er sat, uden at der findes en grav, og derfor rejst som en slags kenotaf over en person, som døde et andet sted. Bautasten kendes fra flere steder i landet og findes i meget stort tal på Bornholm. Læs videre her.

Stensætning

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links