OS, nordsiden set fra NNØ
.
OS, sydsiden set fra SØ
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
523521
Sted- og lokalitetsnummer
060204-56
Anlæg
Stensætning, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 28/10 1875, Poulsker sogneråd. Afmærkn.: MS 1922, overlærer Tryde. Stenkreds uden bautasten, ca. 21 m i diameter.

Undersøgelseshistorie

1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn cirkelrund aldeles jævn og flad Plads, som er 70 Fod i Tværmaal, begrænset af en Kreds af nedlagte Randstene. Midt paa Pladsen har der staaet en Bautasten, som imidlertid for lang Tid siden [før 1880] er borte og formodentlig henligger som Dæksten ]over[ i en Bro over et Vandløb.- Ved en Declaration udstedt af Paulsker Sogneraad d 21 October 1875 ere disse 3 Mindesmærker [sb.nr. 56-58] fredlyste under Direktionen for de antikvariske Mindesmærkers bevaring.- Bevoksning: 1986: Græs og Lyng
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidStenkreds uden Bavtasten. FM. 1875.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidStenkreds kunne erkendes (tilgroet?).
1955
Beskadigelse/hærværk - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorFlad cirlulær højning, omgivet af en lav, 2-2,5 m bred ringgrøft, der er tydeligst i NV og SØ, men som ikke er medregnet i måltegningen (og ej heller indgår i fredningen). 0,7 x 23 x 22,5 m. Kun ganske enkelte sten er synlige. På topplateauets sydvestlige del enkelte selvsåede rødgraner. Beliggende ca. 20 m SV for bygning (spejderhytte ?) Bevoksning: 1986: Græs og Lyng
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Bautasten

Bautasten er aflange, opretstående sten sat over en gravlagt person som en del af gravstedet. Nogle bautasten er sat, uden at der findes en grav, og derfor rejst som en slags kenotaf over en person, som døde et andet sted. Bautasten kendes fra flere steder i landet og findes i meget stort tal på Bornholm. Læs videre her.

Stensætning

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links