OS, set fra V
.
OS, set fra SØ
.
OS, set fra Ø
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
533538
Sted- og lokalitetsnummer
060201-1
Anlæg
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 3/4 1873. Bodilsker sogneråd. Afmærkn.: MS 1922, overlærer Tryde. En stående bautasten, "Hellig Haagen" eller "Gamle Haagen".

Undersøgelseshistorie

1875
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Bautasten, 6 Fod 6 Tommer høj, 3 Fod 4 Tom bred og 2 Fod tyk. Den staar paa en flad Stenrøse eller Brolægning, som er cirkelrund og har et Tværmaal af 16 Fod. Ved Deklaration af 19 Decbr 1872, udstedt af Bodilsker Sogneraad, er denne Bautasten, som kaldes:"Gamle Haagen", "Hellig Haagen" eller "Helled Haagen" bleven fredet tilligemed en Plads af 10 Alen til alle Sider omkring Stenen.- Bevoksning: 1985: Græs
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidBavtastenen "Hellig Haagen".
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorBautasten stående i lav højning (ca. 0,3 m) omsat med stenkreds, der er delvis græsovergroet, 2,2 x 5,4 m. Inden for stenkredsen er i ældre tid V for bautastenen sat 2 lave sten, hvorpå en tredje hviler - formentlig en bænk, eller måske snarere et romantisk altersymbol. Bevoksning: 1985: Græs
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Bautasten

Bautasten er aflange, opretstående sten sat over en gravlagt person som en del af gravstedet. Nogle bautasten er sat, uden at der findes en grav, og derfor rejst som en slags kenotaf over en person, som døde et andet sted. Bautasten kendes fra flere steder i landet og findes i meget stort tal på Bornholm. Læs videre her.

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links