Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Uspecificeret fredning
Fredningsnummer
513551
Sted- og lokalitetsnummer
060402-97
Anlæg
Gravrøse, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Jordfæstegrav, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Gravrøse, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Jordfæstegrav, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Gravrøse, Jernalder (dateret 375 e.Kr. - 749 e.Kr.); Jordfæstegrav, Jernalder (dateret 375 e.Kr. - 749 e.Kr.); Gravrøse, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Jordfæstegrav, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Opr. tinglyst 19.4. 1944 med fredningsnummer 5135:4. Røse, 0,75 x 7 m. Enkelte sten synlige.

Undersøgelseshistorie

1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI Sommeren 1880 besøgte Kammerherre Vedel og jeg atter Stedet, nærmest for at efterse en anden Slags Grave, nemlig de saakaldte Voldgrave, der først i indeværende aar ere opdagede. Af disse Grave var der enkelte i den stenbesaaede Strand lige op til Gravpladsen i Lillevang, og disse ønskede vi at undersøge. Udbyttet af vore Undersøgelser her er meddelt i min til Museet indsendte Beretning om den Slags Grave. Bevoksning: 1985: Græs
1880
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRøse på campingplads. 0,75 x 7 m. SV-lige del delvis jorddækket af gl. fodboldbane. Gl. nedgravning i midten af højen tildækket. Enkelte synlige sten på højoverfladen. Højen henligger helt græsklædt. Indgår i pleje. Omtalt i "Med arkæologen DK rundt" Bornholm nr 14 d Indgår i højgruppe 5135:51-54 Bevoksning: 1985: Græs
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterAfventer tekst og oplysninger om fredning
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links