Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
513531
Sted- og lokalitetsnummer
060402-191
Anlæg
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 5235-34, 33, 32, 31. Kystskanse, Gudhjem sogn. Se Østerlars sogn, Øster herred. Skanseliste nr. 67. Kystskanse ved Melsted. Skanse nord for fiskerlejets nordligste hus (indenfor "Sor- teskær") 100 m nord for skanse 5135-32, ca. 7 m øst for vejen og parallelt med denne. 22 m lang, 0,50 - 0,75 m høj, stensat.

Undersøgelseshistorie

1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSkanse, 0,75 x 22 x 4 m. Orienteret SØ-NV. Synes afgravet ved Ø-side. Gl. skade. Begge ender virker afskåret. Indre stengærde synligt. Skansen er let krum og drejer på S-delen let mod Ø. Optil og SØ for skansen er der tilført påfyld, jord og sten. Indgår i pleje. Kommunen. Bevoksning: 1985: Græs
2008
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterLokaliteten mgl. data.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiAfmærket med FM granitpæl.

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Kystskanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links