Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
513543
Sted- og lokalitetsnummer
060402-195
Anlæg
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Skanse. Skansen består af en ca. 45 m lang let buet jordvold, der er ca. 1,50 m høj og ca. 4-5 m bred. Volden er græsklædt med enkelte buske. Fredningsgrænsen går langs voldens fod. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og afflad eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSkanse, 1,5 x 45 x 5 m. Orienteret N-S. Afskåret af vej i N, virker også afskåret i S-enden. Pga. sandflugt er skansen væsentligt forøget mod Ø. Gl vejspor er ført henover skansen. Midt på og S-del, grusvej løber tæt V for skansen. N-del af skansen er bevokset med ask. S-del og V-siden med kirsebærtræer. Toppen og Ø-siden bevokset med marehalm, græs og mos. Mellem 5135:43 og 5135:34 er sporene efter et nu tildækket batteri endnu synligt. Bevoksning: 1985: Mos, Græs og Løvtræer
2008
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterLokaliteten mgl. data.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiMellem fr.nr. 513543 og 44 ses spor af et næsten sløjfet batteri.

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links