Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
513544
Sted- og lokalitetsnummer
060405-370
Anlæg
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 5135-44, 45. Skanseliste nr. 71. Skanse. Skansen består af en ca. 125 m lang jordvold, der er ca. 1,50 m høj og ca. 4 - 5 m bred. Volden har to ca. 2 - 3 m brede gennembrydninger. På skansen, der er bevokset med græs og marehalm, er spredt bevoksning af fyrretræer. Fred- ningsgrænsen går langs skansens fod. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSkanse, 1,5 x 115 x 5 m. Orienteret SSØ-NNV. 2 mindre gennembrud i skansens N-del. Ved NNV ende spor af grusgravning. Skansen er p.g.a. sandflugt omdannet til en klitlignende formation. Selve skansen kan være vanskelig at erkende. S-del af skansen bevokset med flere gl. fyrretræer og unge birke og egetræer. På N-del står kun enkelte egetræer og lidt græs bevoksning ligger ellers fremdeles en sandklit. Bevoksning: 1985: Mos, Græs og Løvtræer
2008
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterLokaliteten mgl. data.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links