513534 oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
513534
Sted- og lokalitetsnummer
060402-194
Anlæg
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fælleskort for 5135-34,33,32,31. Kystskanse, Gudhjem sogn. Se Østerlars sogn. Øster herred. Skanseliste nr. 70. Kystskanse ved Melsted. Skanse syd for den østlige ende af vejen, der fører fra Mel- stedgård til bådehavnen. 28 m lang, over mandshøjde fortil, bagtil indtil 0,50 m høj. Ligger tæt op ad haver og bevokset med marehalm.

Undersøgelseshistorie

1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSkanse, 0,75 x 78 x 5 m. Orienteret NV-SØ. Skanse højest midt på pga. sandflugt. Noget udviddet i højde og bredde. Overfladen noget ujævn. En dynge strandsten på toppen af skansen.. Skansen næsten helt græsklædt. V-siden med blommetræer og brombærkrat. Grænser helt op til privat have. Ny bænk opsat tæt ved skansens NØ-hjørne. Indgår i pleje kommunen. Bevoksning: 1985: Mos, Græs og Løvkrat
2008
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterLokaliteten mgl. data.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiHar fredningssten. Den nordlige del, ca. et forløb på 30 m, er bedst bevaret.

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Kystskanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links