Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
201748
Sted- og lokalitetsnummer
140119-108
Anlæg
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Rundhøj, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 374 e.Kr.)

Original fredningstekst

(1986 MB) konstateret fjernet. Afmeldes. Tidligere C-høj. *********************** Høj, tidligere 20 m i diameter, 2,50 m høj; nu omtrent sløjfet, kun en smule af NV-siden bevaret; det indre meget stenet; græsklædt i ager.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidOmtrent 100 Favne øst for Dyssen A [sb.104] findes denne Høj. Den har aldrig været pløjet og er endnu smukt lyngbegroet mod Syd, Vest og Nord. Fra Øst er der aabnet en stor Grav ind i den og Jorden er kjørt bort, men hvornaar dette er skeet vides ikke Graven har en Længde fra Øst ind mod Højens Midte af 18 Alen og en Brede af 10 Alen. Højen er ualmindelig rig paa Steen, og i dens Top mærker endog flere af betydelig Størrelse. Der vides ikke noget om Navn, Fund eller Sagn. [[1946.: Nu omtrent sløjfet, kun lidt af NV-Siden bevaret. Det Indre meget stenet. Frigivet 1946.]] [[Frigivet til sløjfning 11/10-49 (649/49) = 22/10-54 (743/54)]] [[1957: helt sløjfet (se j.nr. 1040/57).]]
1886
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, tidligere 20 m i Diameter, 2 1/2 m høj, nu omtrent sløjfet, kun en Smule af NV-siden, bevaret, det Indre meget stenet, græsklædt i Ager.
1954
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjen frigivet til sløjfning.
1957
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Samlesag, Sb. 104 og Sb. 108]. Jvf. N01 1040/57, 743/54, 649/49. Trussel om fjernelse af fredet langdysse. D. 6/6 1957 aflagde undertegnede besøg ved langdyssen sb. 104 Ørum sogn, Randers Nr. herred ( Mb.2017:24 ). Da der var gravet et par mindre huller i jordhøjningen henvendte jeg mig til ejeren grdj. Holger Jensen, Ulstrupgård for at påtale beskadigelserne. Gårdejeren meddelte mig da, at han for 3 år siden af Nationalmuseet havde fået tilladelse til at fjerne langdyssen, og at han agtede at sælge stenene til vejarbejde. Da langdyssens store randsten i et antal af ca. 25 stadig er på plads, omend væltede, stillede jeg mig noget tvivlende overfor denne påstand, der ikke kunne bevises, da det i øjeblikket var umuligt for ejeren at fremskaffe korrespondancen med Museet. Efter min hjemkomst til Museet undersøgte jeg sagen og fandt, at det var en lille ikke fredningsværdig høj, der var givet tilladelse til at fjerne ( sb. 108 Mb. 48 se j. nr. 649/49 og 743/54 ). Ved nyt besøg hod gårdejeren d 21/6 1957 sammen med museumsinspektør P. Kjærum fra Aarhus forklarede jeg gårdejeren sagens sammenhæng. Efter noget besvær fik han fremdraget sim korrespondance og indså, at han havde taget fejl og måtte opgive at sløjfe langdyssen. Da jeg absolut har det indtryk, at gårdejeren var i god tro og at misforståelsen er opstået ved, at han har tænkt på dyssen, da han i sit brev af 20/10 1954 bad om at sløjfe en gravhøj, må jeg mene,at faren for ødelæggelsen af dyssen nu er overstået og at sagen må betragtes som afsluttet. d. 30/7 1957 Knud Thorvildsen [[P.S. sb. 108 er sløjfet "for mange år siden" efter ejerens udsagn.]] [[set af T.M.]]
1987
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøjen er fjernet.
1987
Aflysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links