Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
201722
Sted- og lokalitetsnummer
140119-96
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Dysse, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 18/6 1888, købt. Langdysse, 25 m lang i Ø-V, 10 m bred. Iflg. gl. beskrivelse 27 randsten og 2 kamre. det østlige af 4 bæresten, dæksten og 2 gangsten i NØ, det vestlige af 2 bæresten, orienteret N-S; nu helt overgroet med brombær, så MS ikke kan findes; de vestlige 2/3 dækkes nu af en meget stor bunke mark- sten, der tildels har ligger der i mange år; vej over dyssens østende; i ager. Restaureret.

Undersøgelseshistorie

1884
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1884
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1888
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1949
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor01.12.1980: Vestenden af høj helt dækket af sten af nyere dato. inden for disse og bl.a. dækkende det vestlige kammer en utrolig masse gl. marksten. Bevoksningen på højen har været brændt af, grenene ligger tilbage dækket af bregner. Ellers som beskrevet. 09.03.1982: Genbesigtigelse. Der er ryddet noget op - stadig mange gl. marksten + uheldig vegetation. Bør ryddes af FFF eller amtskommunen v. pleje. JGB. Mål: 1,7x25x10 m.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumHøjen er idag nærmere 15 m. lang i retningen øst-vest. Idag ses ingen vej over østenden. Randsten umulige at optælle pga. bregner og hensmidte marksten. Begge kamre er lokaliseret under bevoksningen. FM-sten ikke synlig. Synlig fra offentlig vej. Beliggende i skel i ager.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links