Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
201720
Sted- og lokalitetsnummer
140119-98
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Dysse, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 5/9 1887, købt. Langdysse, 9 m bred, 19 m lang, 2 kamre: det østlige 5-kantet af 4 bæresten, 1 dæksten, 1 tærskelsten og 2 gangsten i SØ; det vestlige 5-kantet af 4 bære- sten, 1 dæksten ig 1 tærskelsten i NØ; randsten: i V 4 (1 står), i Ø 3 (alle står), i S 13 (8 står), i N 5 (2 står); opad N-fod en dynge skrammel; lyng- groet i ager. Restaureret 1887.

Undersøgelseshistorie

1884
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1884
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1887
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor16.12.1980: Højen kantet med kvas. Gl. stendynge mod NV som beskrevet. Gror til med brombær. Ejeren fjerner kvas. 3.11.81. En del grene væk. 9.3.82. Ryddet op men brændestabel + rundsav til brændsel foran højen. Dvs. det bliver galt igen. Ejeren forsvarer sig med at det er det eneste tørre sted ved gården - og det er rigtigt. der er eng rundt om bygningerne. JGB 6.11.86: Intet affald eller andre kritisable forhold. Bør plejes ved rydning af løvtræer, vil i så fald fremtræde smuk og let synlig fra kommunevejen ca 100 m S for højen, der ligger med sin Ø-ende stødende op til varigt markskel. Langs dette kunne evt. en trampesti etableres, så offentlig adgang til langdyssen blev mulig. Muligheden herfor bør undersøges. Mål: 2x19x9 m. Bevoksning: 1982: Løvkrat.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden affald. FM-sten på toppen. Meget flot langdysse med to kamre. Synlig fra offentlig vej. Bevokset med græs, lidt hindbær og små ahorn.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links