Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
523517a
Sted- og lokalitetsnummer
060203-147
Anlæg
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Vejmærke, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Jordfæstegrav, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Højsagn, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Hulvej, Udateret (dateret 500 f.Kr. - 1800 e.Kr.)

Undersøgelseshistorie

1878
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa begge Sider af en Vei, som løber tværs igjennem Lynglodden, findes Røser. Nogle af disse (en Gruppe) [sb.nr. 147A-C] kaldes Varperne og der knytter sig til dem det Sagn om tre Jomfruer, som dræbtes her af nogle Røvere, som saa begravede dem i disse Røser. I Sommeren 1878 undersøgte jeg enkelte af dem, men naaede ikke til noget afgjørende Resultat. Dog formoder jeg, at det er et særegent Slags Røser som indeholde ubrændt Lig, men ere fattige paa Oldsager.-
1878
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Varperne", 3 Røse-Pilte [sb.nr. 147A-C] som følger: 1. [sb.nr. 147A] En Røse af uregelmæssigt Omrids, Tvm. ca. 10 m, Højde 1.0 m. Paa Toppen en pyramideformet, 1 m høj, 1 m vid Stenhob. 2. [sb.nr. 147B] Umiddelbart SØ for Nr.1 [sb.nr. 147A] en Røse af uregelmæssigt Omrids, 6 - 8 m vid, 1 m høj. Paa Toppen en lignende Stenhob som paa Nr. 1. 3. [sb.nr. 147C] Røse med Pilte, 70 m Syd for Nr.1 og 2" [sb. nr, 147A-B] Tvm. 6 m. Paa Top pyramideformet Stenhob, 1.75 x 1.50 m i Tvm., 1 m høj. De to første [sb.nr. 147A-B] ligger i cirkelrund Lysning i Plantagen. Imellem 1. og 2. [sb.nr. 147A- B] et dybt Vejspor.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Hulvej

Hulveje er forhistoriske og historiske vejforløb, hvor færdslens slid har dannet mere eller mindre markante fordybninger. Der kan både være tale om enkeltliggende hulveje eller systemer af eksempelvis parallelt liggende hulveje, hvor indbyggerne har skiftet mellem anvendelsen af de enkelte hulveje, alt efter hvor farbar den enkelte vej har været. Læs videre her.

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links