Hovedborgens ruiner set fra syd. Både kong Valdemar Atterdag og hans efterfølgere, dronning Margrete 1. og kong Erik af Pommern, opholdt sig ofte på Gurre. Fund af bl.a. ornamenterede gulvkakler og en sandstenskapitæl fra hovedborgens centrale fæstningstårn peger i retning af, at her har været indrettet fornemme gemakker til de kongelige beboere. Den omgivende ringmur er forsynet med fire hjørnetårne, hvoraf et rummede en regnvandscisterne, mens der i øvrige tårne er indbygget »hemmeligheder« (lokummer).
.

De bevarede ruiner fra Gurre Slot vidner om det anseelige borganlæg, som efter alt at dømme er anlagt af kong Erik Menved. Borgen, som blev opført på en ø ude i et større sumpområde ved Gurre Sø, havde sin storhedstid i 1300-tallet hvor den fungerede som kongeligt administrationscentrum, og det var her, kong Valdemar Atterdag døde d. 24. oktober 1375. Margrete 1. og kong Erik af Pommern opholdt sig ofte på stedet, og Erik af Pommern slog mønter her.

I 1400-tallet overtog Krogen efterhånden rollen som lensslot og i begyndelsen af 1500-tallet var slottets rolle udspillet, og man opgav at vedligeholde bygningerne, hvorefter det forfaldt og blev brugt som stenbrud, bl.a. ved opførelsen af Kronborg.

Hovedborgen bestod af et stort centraltårn på 15 m x 11,5 m, hvoraf kun underetagen er bevaret. Herover har der været mindst to etager, som har rummet de finere beboelsesrum. En kvadratisk ringmur med fire hjørnetårne blev efterfølgende anlagt omkring centraltårnet. På forborgen nord for ruinen er der fundet rester af flere store bygninger, og fundamentet af Sankt Jakobs Kapel er afdækket i udkanten af landsbyen Gurre ned mod borgen. Ruinen, der blev fredet i 1835, er blevet arkæologisk undersøgt talrige gange.

Ved Gurre Slot blev der i senmiddelalderen hvert år omkring d. 25. juli afholdt et landmarked, der blev nedlagt i 1562.

Gurre Slot i sagn og fortællinger

Slottets dramatiske historie og de maleriske ruiner har været populære emner i sagn og fortællinger og til inspiration for kunstnere.

I et sagn omtalt allerede i 1586 fortælles om kong Valdemar Atterdags jagt i skovene omkring Gurre: Han skulle have været så glad for stedet, at han udtalte, at hvis han blot måtte beholde Gurre, så måtte Vorherre beholde Himmerige. Straffen for denne udtalelse skulle have været, at han evigt skulle ride på vilde natlige ture med sit jagtselskab.

Den østrigske komponist Arnold Schönberg gjorde med Gurre-Lieder (1900‑01) J.P. Jacobsen endnu mere internationalt kendt ved at sætte musik til dennes digtcyklus om det sagnomspundne slot knyttet til kong Valdemar Atterdags jagtglæde og hede elskov til Tove. B.S. Ingemann med digtet »Paa Sjølunds fagre Sletter« (1816). Christian Winther, H.C. Andersen, Holger Drachmann og Frank Jæger har alle skrevet om Gurre og dets sælsomme, senromantiske stemning af gotik og gru.

Videre læsning

Læs mere om Voldsteder og kongelige borge i Helsingør Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Slotshaver

Se alle artikler om Slotte

Eksterne links