I det flade og frugtbare landskab på sydsiden af Venø Bugt ligger Handbjerg Hovgård. Den er kendt for sit opdræt af stude og malkekøer på de saftige enge langs Hellegård Å.

Handbjerg Hovgård hørte i middelalderen under Stubberkloster og var en af de større fæstegårde i Handbjerg Sogn. Gården blev løftet til herregårdsstatus og i 1682 overtaget af den stenrige Holstebrokøbmand Christen Linde, som senere blev adlet med navnet de Linde. Hele ti herregårde ejede han ved sin død, og han var dermed den mest succesfulde af de nyadelige, som på denne tid i stort tal rykkede ind på de vestjyske herregårde. Efterkommere fastholdt længe deres tilknytning til godset, men i 1843 måtte den sidste af slægten de Linde forlade herregården.

Den nuværende hovedbygning er opført i 1775 ved Jens de Linde. Den nøgterne bygning er karakteristisk for de vestjyske herregårde fra 1700-tallet, typisk opført i én etage omkring en hovedfløj med frontispice og parallelle sidefløje. Hele 11 store lindetræer dækker husets facade.

Handbjerg Hovgårds jorder er udstykket flere gange, men ejendommen indgår i 2019 i et moderne landbrug med malkekøer og kornavl. I 2016 blev hovedbygningen nyindrettet, og den udlejes til selskaber og herregårdsophold.

Slægten de Linde har sat tydelige aftryk på inventaret i Handbjerg Kirke. Et epitafium over slægtens stamfar, Christen de Linde, findes i Holstebro Kirke.

Videre læsning

Læs mere om herregårde og voldsteder i Holstebro Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder