Ved Nissum Fjord og beskyttet af de vældige Vesterhavsklitter ligger herregården Udstrup Hovedgård, der kendes tilbage til middelalderen.

Udstrup Hovedgård var ofte drevet af forpagtere på vegne af fraværende ejere, som boede på andre herregårde. I 1700-tallet var den en avlsgård under baroniet Rysensten, men i 1776 blev den købt af Udstrup Hovedgårds forpagter, Jens Tang, som kort efter begyndte frasalg af fæstegårdene. I 1784 opførte han en ny hovedbygning i den stil, der er karakteristisk for de vestjyske herregårdsbyggerier fra perioden. Den trefløjede, enetages bygning i rød blankmur er nøgternt udsmykket med et fremtrædende indgangsparti midt på hovedfløjen, mens sidefløjenes kamtakkede gavle er tilføjet i 1800-tallet.

Udstrup Hovedgård drives i 2019 som et moderne landbrug på de flade og frugtbare jorder ned mod Nissum Fjord. Gårdens arealer er udvidet i 1900-tallet, bl.a. med jord fra naboherregården Pallisbjerg.

Videre læsning

Læs mere om herregårde og voldsteder i Holstebro Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder