.

I Holstebro Kommune er der kendskab til seks middelalderlige voldsteder, hvoraf fire er synlige i dag. Herudover er et par af kommunens herregårde, Handbjerg Hovgård og Pallisbjerg, omgivet af grave, der formentlig er anlagt i senmiddelalderen eller i årene efter Reformationen. Brondbjerg Voldsted er sandsynligvis resterne af en sådan herregårdsplads med voldgrave og rester af ydervolde.

De ni herregårde i kommunen i dag har alle haft store jordtilliggender, men de har varieret meget i størrelse gennem historien. Udstrup, Stenumgård, Krogsdal, Stubbergård, Handbjerg Hovgård og Landting anvendes i dag til landbrug og skovbrug. Andre herregårde har fået flere og nye funktioner. Det gælder Rydhave, der rummer efterskole og bed & breakfast, Nørre Vosborg, der fungerer som hotel og konferencecenter, samt Pallisbjerg, der er indrettet med ferielejligheder.

Middelalder

De naturgivne forhold har haft betydning for, hvor man valgte at placere borgene. Således er stort set samtlige af kommunens voldsteder anlagt i lavtliggende og fugtige enge, der har besværliggjort adgangen til borgene for potentielle angribere.

De fleste af voldstederne har en historie, der kan føres tilbage til de urolige år i 1300-tallet eller tidligere. Af disse kan hele tre kædes sammen med adelsslægten Eberstein: Rydhave, Landting og Vinderup. En sandsynlig bygherre for disse tre borge er Albert Albertsen Eberstein, der levede i første halvdel af 1300-tallet og var en af rigets mest magtfulde stormænd. Af disse er Vinderup Vold ganske velbevaret.

Klassicisme

De klassicistiske vestjyske herregårde fra 1700-tallet er opført i én etage omkring en hovedfløj med frontispice og parallelle sidefløje. I Holstebro Kommune kan fremhæves Handbjerg Hovgård og Udstrup Hovedgård.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Holstebro Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder