Helligåndskirken er en kirke i Indre By i København. Kirken, der tidligst omtales i 1449, blev i 1469 klosterkirke for et nyoprettet helligåndskloster. Dele af dens mure indgår i den nuværende kirkebygning, som ellers mest præges af senere store ombygninger. Efter at kirken blev ødelagt ved bybranden i 1728, blev den genopført af Johan Cornelius Krieger 1730‑32 som et langhus med tre lige høje skibe adskilt af ottekantede piller, der bærer loftets flade hvælv. Også brandene i 1795 og i 1807 ramte kirken, hvis ydre og indre i dag præges af H.B. Storcks restaurering 1878‑80. Ved denne lejlighed blev tårnets renæssancespir genskabt. Altertavlen, der oprindelig stod i kapellet på Københavns Slot, blev skænket i 1732 af Christian 6. Den er udført af Didrick Gercken og rummer et altermaleri af Himmelfarten malet af Hendrik Krock i 1727. Den firsidede døbefont af marmor er hugget af Bertel Thorvaldsen i 1827 i Rom som en gentagelse af kunstnerens font til Brahetrolleborg Kirke og var, som den latinske indskrift oplyser, oprindelig tiltænkt kunstnerens fædrene land, Island. Den blev i 1939 købt på auktion i London og skænket til kirken.

Videre læsning

Læs mere om Kirker i Københavns Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Kirker