Faktaboks

Kommune
Slagelse Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
37239
Sted- og lokalitetsnummer
040407-7
Anlæg
Helligkilde, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Marthas kilde. Kilden omgives af et tømret kar. Kilden ligger på Sdr.Jellinge mark, ca. 20 m vest for Saltø å og ca. 200 m nordnordvest for Aagaard. Fredningen omfatter kilden og 3 m på alle sider af karret. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres, fjernes eller på nogen måde beskadiges ved gravning, beplantning, eller henkastning af jord, sten eller affald. Regulering af kilden og dens tilløb må ikke ske uden Nationalmuseets samtykke. Tilføjelse til dekl.: Den i ovennævnte dokument beskrevne "Marthas kilde" er belig- gende ca. 200 m nordnordøst for Aagaard og IKKE som angivet ca. 200 m nordnordvest for Aagaard. Den 24/9 1971.

Undersøgelseshistorie

1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorMarthas kilde. Den er omgivet af et 4-kantet, lidt sammenfaldet træplankeværk, mål ca. 1,4 x 1,4 x 0,8 m. Kilden ser ud til at springe op af jorden, nu fyldt med andemad og løber under trærammen mod N, hvor der ligger en del hovedstore sten. Mod N er en svag lavning, der fører ned til åen mod Ø. Omgivet af 1 fyr og birk og enkelte træer i eng (indhegnet tidligere). Kilden findes nedenfor en skrænt på kanten af et "reguleret" ?? område og den meget fugtige lavning mod N. Åen er i dag reguleret. Kunne ved pleje blive ***. Findes ca. 75 m fra offentlig grusvej, ret lavt i terræn. ** Seværdighedsforklaring ** Kilde nær å. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterHelligkilde
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Helligkilde

Helligkilde, kilde, hvis vand ansås for at være helbredende. Ifølge dansk folketro var "kraften" i vandet på sit højeste valborgsaften (30. april) og sankthansaften (23. juni), som derfor var de foretrukne besøgstider. Det var især gigt, lammelse, sår og bylder, skab og fnat samt mave- og øjensygdomme, man søgte helligkilderne for. Vandet skulle drikkes af nye lerskåle, som bagefter knustes og kastedes i kilden eller ved siden af. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links