312 formidlingsskilt ved dige SV for høj. Set fra NØ.
.
321 kammerets dækstene. Set fra SØ.
.
316 gang. Set fra NNØ.
.

Faktaboks

Kommune
Næstved Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
37236
Sted- og lokalitetsnummer
040502-2
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 25/1 1905, godsejer Edv. Neergaard til Førslev og fæsteren Jørgen Larsen. Afmærkn.: MS 1921, Th. Thomsen. Jættestue med rektangulært kammer bevokset med tjørn og brombær. Omgivet af jordhøj og beliggende i ager. 2 af kam- rets 4 dæksten nedstyrtede. Gangen bevaret, dog uden dæksten. Or. mod SØ. (Bør restaureres). NMI: (Bør restaureres, så seværdig).

Undersøgelseshistorie

1904
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Langdysse 18,25 Meter lang i Øst til Vest, 7 1/2 M bred. I den vestlige Halvdel af Dyssen er 3 store Dækstene, over en ikke undersøgt Grav, hvoraf enkelte Sidestene kan spores. Høifylden naar til Undersiden af Dækstenene. I Dyssens vestlige Halvdel ligger nogle tildels sprængte Stene. Af Randstene er kun tilbage 3 staaende ved sydlige Langside, 1 væltet ved nørre Langside, 2 væltet ved vestre Ende, 1 staaende og en væltet ved østre Ende. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat
1904
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1921
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFotos og ufuldstændige planer af jættestue.
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidJættestue m. rektangulært Kammer bevokset med Tjørn og Brombær. Omgivet af Jordhøj og beliggende i Ager. 2 af Kamrets 4 Dæksten nedstyrtede. Gangen bevaret, dog uden Dæksten. Or. mod SØ. (Bør restaureres, saa seværdig).
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1972
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1972
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSkaaltegn på overligger.
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorJættestue, 2,2 x 20 x 14 m. Jordhøjen måler ca. 1,5 x 20 x 14 m i Ø-V'lig retning, lidt uregelmæssig grundplan. Kamret findes i den V'lige højside og stentoppe mod Ø kunne tyde på endnu 1 kammer. Det udgravede kammer måler ca. 6 x 2 m med 14 bæresten og 3 dæksten (1 fjerde omtalt dæksten er snarere en nedvæltet bæresten). Dæksten rager ca. 0,7 m op over højen. Gangen orienteret i N-S'lig retning med 4 sæt bæresten og 2 sæt karmsten, ca. 5,5 m lang og 0,8 m bred, ingen dæksten. Gangen er placeret omtrent 1,2 m fra kamrets østvæg. Tørmur ses i gangen, fra restaurering (ret tykke sten) ? Højen er bevokset med græs (slået) og 1 gammel tjørn. Ligger ret højt i et åbent landskab, helt ud til hovedvej, hvor der findes 1 vejskilt ca. 20 m mod N - burde flyttes ? ** Seværdighedsforklaring ** Jættestue ud til vej (med nærliggende vigespor). Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat
1995
Museal restaurering - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorJættestuen var stærkt nedslidt. En revnet understøttet dæksten blev midlertidigt fjernet. Dækstenens understøtning blev fjernet og erstattet med en sandstensopbygning. Dækstenen blev genplaceret lidt forskudt for sin oprindelige placering. Den og en anden dæksten blev sikret ved montering af stålarmering. En af gangens bæresten, der var skubbet ud af sit oprindelige leje, blev flyttet tilbage på plads. En ødelagt bæresten blev genskabt med en løs stenblok fra højfladen. En karmsten blev sat til sin formodet oprindelige stilling. Tørmurene i jættestuens kammer blev ikke restaureret, men mellemrum mellem bærestenene blev udfyldt med fliser. Tørmurene i gangen blev restaureret, idet manglende tørmur blev erstattet med tilførte sten. Gulvet i jættestuens kammer og gang blev oprenset for nedfalden højfyld. Jættestuens facade blev oprenset for udskredet muld. Den opgravede højfyld og muld blev fordelt ud over højen. Op mod bærestenene blev højen beklædt med græstørv, mens resten af højen blev tilsået med græs. Se beretning.
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFM-sten sat i højside i N. Skel-sten sat i højside i NØ.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links