243 oversigt. Set fra V.
.
Foto, oversigt
.
Foto, oversigt
.
Foto, detalje
.
Foto, detalje
.

Faktaboks

Kommune
Næstved Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
37238
Sted- og lokalitetsnummer
040502-4
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langdysse. Højen er ca. 0,3 m høj og ca. 6 x 13 m stor, orienteret i N-S retning. Højen er fyldt med sten, delvis sekundære. I højens midte ses 5 stenblokke, hvoraf 2 er kløvede fra kammer. I ager.

Undersøgelseshistorie

1904
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRest af en Langdysse. Den har vistnok havt Længderetning Nordøst-Sydvest. 4 større Stene ligger i Uorden midt paa Dyssen. 4 væltede tildels halvskjulte Stene, ere mulig Randstene. Længden af Jordomraadet er 13 1/2 Meter. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat
1904
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRest af Dyssekammer. 5 Stenblokke, deraf de 2 kløvede, heraf er de 3 maaske et Ø-V. orienteret Dyssekammer.
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDysse, C-høj, 1,1 x 13 x 6 m. På svag stenfyldt højrest, aflangt afpløjet, mål ca. 0,3 x 13 x 6 m i N-S'lig retning. Flere af stenene er antagelig randsten i sekundær placering. Stenområde ca. 3 x 3 m, rager ca. 0,8 m op over højen. 1 : dækstensrest ?, 2-7 : forskubbede bæresten ?, (3 + 5 næsten tilgroede - mærkes m/ landmålerstok). Højen er bevokset med buskads og brændenælder. Der er placeret 1 lille læskur ? af blikplader i skel mod S ca. 40 m fra, ser ud til at have stået der i mange år, mål ca. 1,3 x 1,3 x 1,6 m højt - ret tilvokset. Omtrent 250 m til landevej, i åbent landskab. Ejer og aftale : se 3723-7. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat
1986
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningLangdysse. Højen er ca. 0,3 m høj og ca. 6 x 13 m stor, orienteret i N-S retning. Højen er fyldt med sten, delvis sekundære. I højens midte ses 5 stenblokke, hvoraf 2 er kløvede fra kammer. I ager.
1986
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1986
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2013
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk.
2016
Museal restaurering - KulturstyrelsenFortidsmindet blev ryddet for al vegetation, opbevarede elmaster og andet affald samt fældede træer. Mindre tilførte marksten blev fjernet og bortkørt. Murbrokker og fundamentrester fjernet og bortkørt.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links