Foto, detalje
.
Foto, oversigt
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Skanderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
261125
Sted- og lokalitetsnummer
160405-171
Anlæg
Helligkilde, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Indskrift, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Sct. Sørens Kilde. Kildeanlægget danner en hestesko, der er gravet ind i en skrænt, der er orienteret N-S. Den er 5 m dyb og 4 m bred. Buen er sat i kampesten, mens siderne er sat i marksten. Alle i varierende størrelse. Stenvæggen er 0,5 m høj længst mod nord og 1,5 m høj mod syd længst inde i skrænten. Midt i buen er opført en kumme af fint tildannede granitsten, der er støbt sammen. Den er 0,35 m høj, 1,2 m lang og 1 m bred. Den nordre har form som en bue.

Undersøgelseshistorie

1991
Museal besigtigelse - Silkeborg MuseumKildeanlæg i form af en krum kampestensat mur ind i skråning. Nedenfor kildeudløbet en halvkredsformet kumme sat af tilhuggede kampesten. Vest for anlægget en opretstående kampesten med flg. indskrift på N-vendt bredside: SANCT/SØRENS/KILDE og på Ø-vendt smalside: KILDENS VÆLD/VED BAKKENS FOD/VIET TIL SCT SØRENS ÆRE/SYGE SOM MAN/DID MON BÆRE/DRAK SOM VAND/AF LIVETS FLOD.
1995
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2004
Tinglysning - KUAS, FortidsminderKildeanlæg, Sct. Sørens Kilde.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Vest for anlægget en opretstående kampesten med flg. indskrift på N-vendt bredside: SANCT/SØRENS/KILDE og på Ø-vendt smalside: KILDENS VÆLD/VED BAKKENS FOD/VIET TIL SCT SØRENS ÆRE/SYGE SOM MAN/DID MON BÆRE/DRAK SOM VAND/AF LIVETS FLOD. Kilden løber ikke mere. Det væltede træ er fjernet.

Helligkilde

Helligkilde, kilde, hvis vand ansås for at være helbredende. Ifølge dansk folketro var "kraften" i vandet på sit højeste valborgsaften (30. april) og sankthansaften (23. juni), som derfor var de foretrukne besøgstider. Det var især gigt, lammelse, sår og bylder, skab og fnat samt mave- og øjensygdomme, man søgte helligkilderne for. Vandet skulle drikkes af nye lerskåle, som bagefter knustes og kastedes i kilden eller ved siden af. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links