Tibirke Bakker øst for Tisvilde Hegn er præget af store kuperede morænebakker, der under sandflugten i 1500- til 1700-tallet blev dækket af sand. Områdets sommerhuse ligger omgivet af enebærbuske, lyng og fyrretræer og har siden 1900-tallet tiltrukket kunstnere og velhavere.
.

Da Helsinge i sidste halvdel af 1800-tallet udviklede sig til en handelsby, blev de gamle gårde erstattet af toetagers byhuse langs gadekæret, dog ikke med helt ubrudt facadelinje. I Østergade findes enkelte bevarede klassiske stationsbyhuse, hvoraf flere dog er kraftigt ombyggede.

En af de ældste bygninger i Helsinge er Tinghuset fra 1857, tegnet af N.S. Nebelong i nyklassicistisk stil. Det ligger ud til gadekæret med røde mursten og valmet skifertag med lav hældning. Byens rådhus i tidstypisk stil med røde mursten og gennemgående lodrette vinduesbånd blev opført i 1969‑70. I 1981 kom Helsinge Gymnasium, i dag Gribskov Gymnasium, til. Det ligger lige nord for stationen og er tegnet af arkitektfirmaet Dall & Lindhardtsen. I 2006 blev det udvidet med en tilbygning med træbeklædte facader tegnet af PLH Arkitekter. Tilbygningen rummer bl.a. Gribskov Kultursal, der anvendes til koncerter, teater mv. En anden markant bygning, der tegner Helsinge, når man ankommer sydfra ad Frederiksborgvej, er den såkaldte byport, opført i 1999 og tegnet af KHS Arkitekter. Selve byporten er en del af en længere halvbuet bygning med butikslokaler i stueetagen og boliger på første sal, hvor taget i midten løfter sig op i et højt kryds. Det nyeste større byggeri er Nordstjerneskolen.

Landskabsarkitektur i sommerhusområderne

I baglandet til Kattegatkysten er der siden først i 1900-tallet etableret store sommerhusområder. Et par af dem udmærker sig ved en omhyggelig planlægning, så mest muligt af det oprindelige åbne og rå landskab er bibeholdt. Ejnar Dyggves helhedsplan for Langetravs i Tibirke Bakker inddrager landskabet og indplacerer en halv snes huse i en kuperet dalsænkning præget af fyrretræer, enebærbuske, lyng og højt græs.

Nær Kattegat og Heatherhill ligger en nyere, atypisk og homogen sommerhusudstykning, Strandhøjgård, tegnet af landskabsarkitekten Arne Levin i 1964. Området er et kuperet terræn, der falder mod syd og øst. Planens grundlæggende idé om at skabe store fællesarealer er blevet til to forgrenede kiler, der breder sig ud og mødes i højderyggen vest for den tidligere gård. Fra de enkelte parceller er der gennem egebælter direkte adgang til disse grønne områder. Omkring asfaltvejene er der brede græsrabatter, og lave græsdiger giver afgrænsning mod vej og parkering. I tværskel og mod vej er der fritvoksende hegn af bl.a. slåen og roser.

Videre læsning

Læs mere om Helsinge

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur

Eksterne links