De farvede dele af søjlerne viser gennemsnittet af temperatur, antal solskinstimer og nedbør i Herlev Kommune for perioden 2006‑15 set i forhold til landsgennemsnittet, som er angivet med DK. Øverste og nederste tal i hver søjle angiver hhv. de højeste og laveste gennemsnit, der i samme periode er målt i nogen dansk kommune.

.

Nedbøren i Herlev Kommune ligger under landsgennemsnittet, da vestenvinden tørrer ud på sin vej fra Nordsøen til Østsjælland. Det mere bakkede og bevoksede landskab i Hjortespringkilen i nord betyder dog, at den nordlige del af kommunen får en smule mere nedbør end den sydlige. Til gengæld får den flade og tætbebyggede sydlige del af kommunen lidt højere temperaturer om sommeren. Samlet set ligger temperaturen over landsgennemsnittet. I april og maj ligger Herlev på en delt 10.-plads blandt landets varmeste kommuner, og i de fleste måneder placerer den sig i den varmeste halvdel.

I november er Herlev blandt landets ti solfattigste kommuner, men set over hele året ligger antallet af solskinstimer over landsgennemsnittet.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Herlev Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Klima