Grågåsen er en almindelig gæst i Herlev Kommune, og især i Sømose er den meget talrig. Her er gæssene ganske tillidsfulde, og selv når de har ællinger, kan man komme tæt på dem.
.
Sømosen ved Lautrupparken
.

Herlev Kommune er fattig på søer, og de, der findes, er alle småsøer og vandhuller. I alt findes der 79 søer på mindst 100 m2. De dækker tilsammen 17 ha, hvilket svarer til 1,4 % af kommunens areal. Søerne er ofte forbundet med hinanden eller med vandløbene via rørledninger og grøfter. De fleste ligger i Hjortespringkilen i nord, om end også byparkerne rummer enkelte søer.

Antallet af vandløb er også yderst beskedent. De to største er Tibberup Å og Kagså, som begge udspringer ved Smørmose. Mens Tibberup Å kort efter udspringet løber til kommunegrænsen i nord, følger Kagså den østlige kommunegrænse sydpå og forlader kommunen ved Kagsmose mellem Frederikssundsvej og Motorring 3 i sydøst.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Herlev Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande