Tibberup Å udgør den øvre del af den 35 km lange Værebro Å, som er et af Nordsjællands længste vandløb. Fra udspringet i Smørmose løber åen mod nordvest til Herlevs kommunegrænse, som den følger til Hareskovby, hvor åen forlader Herlev Kommune. Herfra fortsætter den vestpå og skifter navn til først Jonstrup Å og siden Værebro Å, inden den når udløbet i Roskilde Fjord.

Åen har en vigtig funktion som spredningskorridor for en række dyr og planter gennem denne ellers tætbebyggede del af landet. På strækningen i Herlev Kommune er åen lille og derfor hovedsagelig levested for forskellige smådyr. Undervejs gennemløber Tibberup Å dog flere søer, heriblandt den 2 ha store og ret næringsbelastede Vesterled Sø mellem Ring 4 og Tibberup Alle. Søen er en tidligere tørvegrav og huser en tæt bestand af bl.a. skalle, brasen, karusse og suder, som af og til også går ud i selve åen.

Bortset fra dele af parcelhusområdet ved Hareskovby i Furesø Kommune er der stisystemer langs åen på det meste af den 7 km lange strækning fra Smørmose til Flyvestation Værløse.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Herlev Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande