Kort over herregårde og voldsteder i Mariagerfjord Kommune

.

I det frugtbare land på begge sider af Mariager Fjord ligger herregårdene tæt. De to vigtigste verdslige bygningsværker i Mariagerfjord Kommune er Villestrup og Visborggård nord for fjorden.

Der kendes kun få middelalderlige voldsteder i Mariagerfjord Kommune, hvoraf enkelte er omtalt i skriftlige kilder og arkæologisk undersøgt. På baggrund heraf menes der at være tale om private anlæg opført af lokale herremænd før Margrete 1.s borgforbud i 1396.

To mindre voldsteder, der er placeret på svært tilgængelige steder i landskabet, kan være sådanne private småborge fra den urolige tid fra slutningen af 1200-tallet til ca. 1340. Hvarre Slot, der oprindelig lå på et næs omgivet af vand i den nordøstlige del af Gandrup Sø, ligger nu i et englandskab. Ældre kort antyder, at anlægget mod nordøst var afskåret fra fastlandet af en tværgrav. Voldstedet består af to banker adskilt af en voldgrav. Hovedbanken er 12 x 9 m og 1,5 m høj, og herpå ses et 4 x 6 m fundament af kampesten, der formentlig er rester af et tårn. Borgens øvrige bygninger har stået på den lavere, mere uregelmæssige banke mod vest. Ifølge et sagn faldt ridder Hovmand til Hvarre med sine 30 svende i et slag her mod ridderen fra Stubberuphus, der havde røvet Hovmands datter.

I engene på sydsiden af Kastbjerg Å ligger Ovsgård Voldsted, hvis borgbanke er 40 x 35 m og nu hæver sig ca. 1,5 m over terrænet. En mindre forbanke måler 15 x 7 m. En udgravning i 1893 afslørede rester af brændte lerklinede bygninger på begge banker. Desuden blev der fundet en piloteret vej, som førte fra voldstedet og til fastlandet.

Af en lidt anden karakter var det nu stærkt nedpløjede Haslevgård Voldsted.

Især fra den sene del af middelalderen nævner de skriftlige kilder desuden en række hoved- og herregårde, som er forgængere for endnu eksisterende herregårde: Kjellerup Hovedgård (ca. 1300), Visborggård (1343), Dalsgård (1410), Havnø (1468), Ouegård (1428) og Villestrup (1535).

Videre læsning

Læs mere om kultur i Mariagerfjord Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder

Eksterne links