Faktaboks

Kommune
Silkeborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
230928
Sted- og lokalitetsnummer
130612-263
Anlæg
Hjulspor, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 1800 e.Kr.)

Original fredningstekst

Hærvejen. Et vejsystem orienteret N-S bestående af et bælte med mindst ti hjulspor og en hulvej. Hulvejen, der er 2 m bred foroven, 1,5 m bred i bunden og som dybest knap en halv meter, løber mellem de to gravhøje, fredningsnr. 2309:19 og 2309:20 på matr. nr. 1v Stenrøgel, Torning. Vejsporene fordeler sig Ø-V over 90 m og er op til 45 m lange. Et vejsystem orienteret NNØ-SSV bestående af et 40 m langt og 30 m bredt bælte med mindst otte hjulspor, der løber på begge sider af gravhøjen, fredningsnr.2309:21, på matr. nr. 2 l Stenrøgel, Torning. Bæltet ligger 60-90 m SØ for gravhøjen, fredningsnr. 2309:20. Fortidsminderne afgrænses af deres øvre og ydre kanter og ligger på et areal afgrænset i Ø af skellet mod matr. nr. 1a Stenrøgel, Torning, og i V af en vandførende grøft. I N afgrænses fortidsminderne af en linje Ø-V 15 m N for kanten af gravhøjen, fredningsnr. 2309:19, og i S af en linje Ø-V 60 m S for og parallelt med skellet mellem matr. nr. 1v og 2l Stenrøgel, Torning.

Undersøgelseshistorie

2018
Museal besigtigelse - Kulturstyrelsen1 hulvej af ringe dybde og mindst 3 hjulspor orienteret NØ-SV på tidligere hede mellem de to fredede gravhøje 2309:19 og 2309:20 og øst for den sidstnævnte. Hulvejen er 2 m bred foroven og 1,5 m bred i bunden.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links