Broholm voldsted, set fra nord
.

Faktaboks

Kommune
Svendborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
391811
Sted- og lokalitetsnummer
090104-172
Anlæg
Hovedbygning, Middelalder (dateret 1400 e.Kr. - 1499 e.Kr.); Hovedbygning, Historisk Tid (dateret 1600 e.Kr. - 1699 e.Kr.); Kalk, Historisk Tid (dateret 1600 e.Kr. - 1699 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Broholm voldsted. Voldstedet består af to holme, beliggende i en lille sø. Den mindre holm, hvorpå den i henhold til bygningsfredningsloven i kl.A fredede hovedbygning ligger, er adskilt fra den større, ladegårdsholmen, af en vinkelformet grav, hvorover der i nord og vest fører broer. I nord er ladegårdsholmen skilt fra det faste land ved en grav, hvorover fører en bro. De på vedlagte skitse markerede bygninger på ladegårdsholmen er delvis nedrev- ne. Voldstedets øvrige sider begrænses af søen, og kanterne er delvis stensatte. Voldstedet benyttes iøvrigt som have og gårdsplads. Det fredede areals form og udstrækning fremgår af vedlagte skit- se, hvorpå også fredningsgrænsen er indtegnet. De eksisterende bygninger og broer berøres ikke af denne fredning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning og tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Ny bebyggelse må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren. Bortset fra friholdelse for grøde og lignende må oprensning af gravene samt forsætlig ændring af vandstanden kun ske efter forudgående henvendelse til rigsantik- varen. Voldstedet kan iøvrigt benyttes som have og gårdsplads i samme omfang som hidtil.

Undersøgelseshistorie

1952
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1963
Museal besigtigelse - Odense Bys MuseerEt stykke murværk i borggården tolkedes som en kalkovn, formentlig knyttet til den nu stående hovedbygning fra ca. 1642.
1972
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorForefundet som beskrevet i fredningstekst. Målsangivelser overført fra 4 cm.-kort. ** Seværdighedsforklaring ** Yderst seværdigt p.g.a. de A-fredede bygninger og de smukke omgivelser. Der er ikke adgang til selve voldstedet, men glimrende udsyn til dette fra offentlig vej. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer
2001
Diverse sagsbehandling - Odense Bys Museer
2003
Museal prøvegravning - Svendborg MuseumVed omlægning af kloakledninger på det fredede voldsted kunne det sandsynliggøres, at borgbanken i forbindelse med opførelse af det nuværende hovedhus i 1640-42 er blevet udvidet og renoveret betydeligt mod øst. På vestsiden er det planlagte arbejde endnu ikke gennemført, og her er kendskab til bygninger fra middelalderen. Ved etablering af ny vandledning langs Forvalterboligen blev en formentlig oprindelig kampestenskant langs voldgraven gennembrudt.
2005
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links