Kammer set fra sydvest, i baggrunden 39187
.
Kammerindgang set fra sydøst
.
Kammer set fra nordvest
.

Faktaboks

Kommune
Svendborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
39187
Sted- og lokalitetsnummer
090105-113
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Gravgenstand, Stenalder (dateret 2350 f.Kr. - 1701 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tinglyst 1947-10-27: Fælles kort: 3918-6, 3918-7 Jættestuekammer af 7 bæresten, de 3 væltede; 3 gangsten. Ny beskrivelse for ét nyt fr.nr. for 3918:7 ******************************** Langhøj med to dyssekamre. Højen er 39 m lang øst-vest. 17 m bred nord-syd og op til 1,2 m høj. I sydlige højfod ses øst for østlige gangs udmunding to væltede randsten. Det vestlige kammer består af 7 bæresten, gangen af en bæresten og et par karmsten. Det østlige kammer består af 7 bæresten, heraf tre væltede, gangen af et par karmsten og en bæresten.

Undersøgelseshistorie

1875
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1875
Beskadigelse/hærværk - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1917
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorPolygonalt dyssekammer med gang i SSV. 7 bæresten i kammeret, hvoraf de 4 (i S og V) står opret, indtil 1,2 m. høje. Øvrige 3 bæresten ligger væltet, men iøvrigt intakte, de 2 N-lige er væltet udefter, den Ø-lige ind i kammeret. Af gangen ses (nærmest kammeret) 1 par karmsten og (i Ø) 1 bæresten. Ingen dæksten nogetsteds. Beliggende i ganske intakt langhøj (se note under 3918:06). Oprindelige indvendige kammermål: Ca. 2,3 x 2,3 m. Bevaret længde af gang: 2,2 m. ** Seværdighedsforklaring ** I sammenhæng med det 10 m. længere mod VNV beliggende kammer 3918:06 og den dertil hørende langhøj er det et særdeles seværdigt oldtidsminde, meget smukt beliggende i lysning i granskov. Bevoksning: 1983: Mos
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys Museer

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links