Oversigt III krydsende sti, set fra N
.
Oversigt XIII
.
Oversigt XXII
.

Faktaboks

Kommune
Struer Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
1903154
Sted- og lokalitetsnummer
180504-155
Anlæg
Hulvej, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2012 e.Kr.)

Lige vest for Struer ligger et dramatisk landskab. I en slugt omgivet af stejle skrænter løber Bredkær Bæk ud i Kilen, som er en afsnøret arm af Limfjorden. Her har været et vigtigt overfartssted igennem hele oldtiden og historisk tid. Hen over slugten op og ned ad skrænterne løber et sindrigt system af oldtidsveje, hulveje og vejspor, og på toppen af skrænterne troner samlinger af store gravhøje.

Original fredningstekst

Hulvej, der forløber over ca. 230 m i NV-SØ retning i sydøstvendt skrænt i den nordlige dalside til Bredkær Bæk. På bakketoppen fortsætter vejforløbet som adskillige hjulspor 50-100 m henholdsvis mod NV og NNV. Hulvejen er op til 7 m dyb, målt nederst i skrænten mod syd, har en bundbredde på ca. 1 m nederst og ca. 1,5 m øverst i skrænten. Den sydlige del af vejforløbet ligger på matr.nr. 16-a Resen By, Resen, og afgrænses af matrikelgrænsen i syd og i vest. Den nordlige del fortsætter ind på matr.nr. 26, Resen By, Resen.

Undersøgelseshistorie

2012
Museal besigtigelse - Holstebro Museum1 hulvej i kløft ned mod Bredkær Bæk mod syd. Hulvejen er orienteret nordvest-sydøst. Hulvejsforløbets sydlige del ligger i krat/skovbevoksning med græsningsarealer mod nord, vest, syd og øst. Hulvejen kan anes i plantagen mod nordvest. Kløften udgøres af et areal på 6140 m2. Hulvejen skærer sig ca. 0,3-0,5 m ned mod nord, 3 m midtfor og ca. 7 m mod syd. Den er ca. 1,5 m bred i bunden i nord og ca. 1 m bred i bunden i syd. Hulvejen er 228 m lang. Hulvejen og dens sider er meget tæt bevokset med græs, mosebøl og bregner samt med træer på skrænterne. Bliver flere steder forstyrret af tværgående stier.
2014
Fortidsminde af national betydning - KulturstyrelsenNy skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

Hulvej

Hulveje er forhistoriske og historiske vejforløb, hvor færdslens slid har dannet mere eller mindre markante fordybninger. Der kan både være tale om enkeltliggende hulveje eller systemer af eksempelvis parallelt liggende hulveje, hvor indbyggerne har skiftet mellem anvendelsen af de enkelte hulveje, alt efter hvor farbar den enkelte vej har været. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links