Oversigt XII set fra syd mod nord
.
Oversigt VIII set fra vest mod øst
.
Oversigt VII set fra øst mod vest
.

Faktaboks

Kommune
Struer Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
1903144
Sted- og lokalitetsnummer
180713-269
Anlæg
Hulvej, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2012 e.Kr.)

Lige vest for Struer ligger et dramatisk landskab. I en slugt omgivet af stejle skrænter løber Bredkær Bæk ud i Kilen, som er en afsnøret arm af Limfjorden. Her har været et vigtigt overfartssted igennem hele oldtiden og historisk tid. Hen over slugten op og ned ad skrænterne løber et sindrigt system af oldtidsveje, hulveje og vejspor, og på toppen af skrænterne troner samlinger af store gravhøje.

Original fredningstekst

Hulvej med parallelle spor på hver side i en sydøstvendt hedeskrænt på matr.nr. 26 Resen By, Resen, orienteret i V-Ø nord for og parallelt med et skeldige i dalsiden nord for Bredkær Bæk. Hulvejen, der er ca. 260 m lang, op til ca. 0,5 m dyb og ca. 1-1,5 m bred i bunden, drejer i en bue mod NØ ovenfor bunden af skrænten. Hulvejen er eroderet øverst i skrænten og parallelløbet syd for er i brug som udbedret gangsti og kan fortsat benyttes som sådan.

Undersøgelseshistorie

2012
Museal besigtigelse - Holstebro Museum1 hulvej med flere parallelspor i heden ved Kærgård Mølle og Bredkær Bæk. Orienteret omtrent vest-øst og sydvest-nordøst med Bredkær Bæk mod syd. Hulvejen er 260 m lang og ligger på en nordøstvendt skråning på 4670 m2. Den er 0,2-0,5 m dyb foroven og 0,2-0,3 m dyb forneden. Den er 1-1,5 m bred med mulige svage hjulspor. Der er en del erosion foroven, som følge af smeltevand/regnvand. Ligger i hede med græsende køer. Klædt i lyng, græs, brombær og mosebøl.
2014
Fortidsminde af national betydning - KulturstyrelsenNy skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

Hulvej

Hulveje er forhistoriske og historiske vejforløb, hvor færdslens slid har dannet mere eller mindre markante fordybninger. Der kan både være tale om enkeltliggende hulveje eller systemer af eksempelvis parallelt liggende hulveje, hvor indbyggerne har skiftet mellem anvendelsen af de enkelte hulveje, alt efter hvor farbar den enkelte vej har været. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links