Oversigt X alle tre forløb, set fra V
.
Luftfoto set fra vest
.
Oversigt XVI
.

Faktaboks

Kommune
Struer Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
1903143
Sted- og lokalitetsnummer
180713-268
Anlæg
Hulvej, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2012 e.Kr.)

Lige vest for Struer ligger et dramatisk landskab. I en slugt omgivet af stejle skrænter løber Bredkær Bæk ud i Kilen, som er en afsnøret arm af Limfjorden. Her har været et vigtigt overfartssted igennem hele oldtiden og historisk tid. Hen over slugten op og ned ad skrænterne løber et sindrigt system af oldtidsveje, hulveje og vejspor, og på toppen af skrænterne troner samlinger af store gravhøje.

Original fredningstekst

Hulvejssystem, fra bakketop til sognegrænsen i nordsiden af Bredkær Bæks ådal, i østvendt hedeskrænt på matr.nr. 26 Resen By, Resen. Systemet, der består af 3 hulveje og svagere parallelforløb, løber i øst sammen til en bred slugt med flere hjulspor. Hulvejene er ca. 190 til 320 m lange med en dybde på hhv. op til 1,5 m øverst og 0,5 m nederst i skrænten samt en bundbredde på 1-1,5 m øverst og 1,5-2 m nederst i skrænten. Det nordligste spor er forstyrret af et traktorspor. Hulvejsforløbet er i brug som gangsti.

Undersøgelseshistorie

2012
Museal besigtigelse - Holstebro Museum3 hulvejsforløb med flere udviskede parallelforløb i heden ved Kærgård Mølle og Bredkær Bæk. Orienteret omtrent hhv. SV-NØ og V-Ø, V-Ø samt NV-SØ og V-Ø i en østvendt slugt med tre forgreninger mod vest. Hulvejene er 192-319 m lange og ligger i en slugt på 30.840 m2. De er 0,2-0,5 m dybe ved bunden og 0,5-1,5 m dybe på toppen. De er 1-1,5 m brede på toppen og 1,5-2 m brede ved bunden. Ligger i hede med græsningsarealer til køer. Klædt i lyng, græs og bregner. Fungerer som gangstier. Der bliver kørt med traktor i det nordligste spor.
2014
Fortidsminde af national betydning - KulturstyrelsenNy skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

Hulvej

Hulveje er forhistoriske og historiske vejforløb, hvor færdslens slid har dannet mere eller mindre markante fordybninger. Der kan både være tale om enkeltliggende hulveje eller systemer af eksempelvis parallelt liggende hulveje, hvor indbyggerne har skiftet mellem anvendelsen af de enkelte hulveje, alt efter hvor farbar den enkelte vej har været. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links