Oversigt IX set fra vest mod øst
.
Oversigt XV set fra øst mod vest
.
Oversigt XIV
.

Faktaboks

Kommune
Struer Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
1903146
Sted- og lokalitetsnummer
180713-265
Anlæg
Hulvej, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2012 e.Kr.)

Lige vest for Struer ligger et dramatisk landskab. I en slugt omgivet af stejle skrænter løber Bredkær Bæk ud i Kilen, som er en afsnøret arm af Limfjorden. Her har været et vigtigt overfartssted igennem hele oldtiden og historisk tid. Hen over slugten op og ned ad skrænterne løber et sindrigt system af oldtidsveje, hulveje og vejspor, og på toppen af skrænterne troner samlinger af store gravhøje.

Original fredningstekst

3 parallelle hulveje, med svagere parallelle hjulspor nord og syd for den vestlige del, er orienteret i VSV-ØNØ retning i en østvendt hedeskrænt på matr.nr. 26 Resen By, Resen, vest for landevejen over Bredkær Bæk. Hulvejene, der er ca. 70 -235 m lange, er ca. 1 m dybe og 1,5 m brede i bunden øverst i bakken, ca. 1,5 m dybe og 0,75 m brede i bunden i midten af bakken samt ca. 1,5-2 m dybe og 2 m brede i bunden i bakkens fod. De sydlige forløb er i brug som gang- og kreatursti, hvorfor bunden er trådt skæv.

Undersøgelseshistorie

2012
Museal besigtigelse - Holstebro Museum3 hulvejsforløb, med flere udviskede forløb og hjulspor mod vest, i heden ved Kærgård Mølle og Bredkær Bæk. Orienteret omtrent VSV-ØNØ i en østvendt svag slugt. Hulvejene er 69-236 m lange og ligger i en slugt på 9099 m2. Hulvejene er 1 m dybe foroven, 1,5 m dybe ved midten og 1,5-2 m dybe forneden. De har en bundbredde på 1,5 m foroven, 0,75 m ved midten og 2 m forneden. Ligger i hede med græsningsarealer til køer. Klædt i lyng, græs og bregner med enkelte træer på siderne. Fungerer som gangsti, hvorfor bunden er trådt skævt.
2014
Fortidsminde af national betydning - KulturstyrelsenNy skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

Hulvej

Hulveje er forhistoriske og historiske vejforløb, hvor færdslens slid har dannet mere eller mindre markante fordybninger. Der kan både være tale om enkeltliggende hulveje eller systemer af eksempelvis parallelt liggende hulveje, hvor indbyggerne har skiftet mellem anvendelsen af de enkelte hulveje, alt efter hvor farbar den enkelte vej har været. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links