Oversigt I fra syd mod nord
.
Oversigt VI
.
Oversigt IX set fra nord
.

Faktaboks

Kommune
Struer Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
1903148
Sted- og lokalitetsnummer
180713-263
Anlæg
Hulvej, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2012 e.Kr.)

Original fredningstekst

Hulvej på matr.nr. 1-a Den sydlige del, Resen, i nordskrænt i Bredkær Bæks ådal nordøst for Kærgård Mølle. Hulvej, der forløber over 160 m i retning NNV-SSØ mellem matrikelgrænsen i nord og dalbunden i syd i en sydvendt skovklædt skrænt. Den er ca. 4-6 m dyb og har en bundbredde på ca. 2,5 m i syd og ca. 1 m i nord, hvor den deler sig op mod ageren på plateauet. Fortidsmindets afgrænsning går langs hulvejens øvre kanter. Nordenden er fyldt op med affald i de yderste meter og syd for beplantet med enkelte graner. I sydenden er siderne let afrettede. En del rævegrave langs siderne.

Undersøgelseshistorie

2012
Museal besigtigelse - Holstebro MuseumEn hulvej/slugt ned mod Kærgård Mølle. Hulvejen orienterer sig nord-syd og sydøst-nordvest i en skrænt, som skråner mod syd-sydøst. Slugten udgør et areal på 2561 m2. Hulvejen skærer sig ca. 4-6 m ned. Vejen er 2,5 m bred i bunden mod syd, 1 m bred i bunden mod nord. Hulvejen er 160 m lang. Helt mod nord deler hulvejen sig i tre spor, om end det midterste muligvis er en plantefure. Siderne er afrettede mod syd ved hulvejens nedre del. Ligger i løvskov med en del rævegrave langs siderne.

Hulvej

Hulveje er forhistoriske og historiske vejforløb, hvor færdslens slid har dannet mere eller mindre markante fordybninger. Der kan både være tale om enkeltliggende hulveje eller systemer af eksempelvis parallelt liggende hulveje, hvor indbyggerne har skiftet mellem anvendelsen af de enkelte hulveje, alt efter hvor farbar den enkelte vej har været. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links