Oversigt IX
.
Oversigt VIII
.
Oversigt VII
.

Faktaboks

Kommune
Struer Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
1903147
Sted- og lokalitetsnummer
180713-267
Anlæg
Hulvej, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2012 e.Kr.)

Lige vest for Struer ligger et dramatisk landskab. I en slugt omgivet af stejle skrænter løber Bredkær Bæk ud i Kilen, som er en afsnøret arm af Limfjorden. Her har været et vigtigt overfartssted igennem hele oldtiden og historisk tid. Hen over slugten op og ned ad skrænterne løber et sindrigt system af oldtidsveje, hulveje og vejspor, og på toppen af skrænterne troner samlinger af store gravhøje.

Original fredningstekst

Hulvej beliggende mellem hedeskrænt i N og dalbund med Bredkær Bæk i S. Hulvejen, der er ca. 185 m lang, ca. 1,5 m bred i bunden og op til 2 m dyb, forløber i SV-NØ retning, på matr. 26, Resen By, Resen, matr.nr. 1-c, Den sydlige Del, Resen, og i grænsen mellem matr.nr. 18-e, Fovsing By, Fovsing, og matr.nr. 26, Resen By, Resen. I den østlige ende deler den sig i to løb til grænsen for et parkeringsareal. I brug som gangsti, hvorfor bunden er slidt skæv.

Undersøgelseshistorie

2012
Museal besigtigelse - Holstebro Museum1 hulvej i heden nord for og langs med Bredkær Bæk vest for Kærgård Mølle. Orienteret omtrent sydvest-nordøst nedenfor heden med Bredkær Bæk mod syd. Hulvejen er 183 m lang og udgø en lille kløft på 1675 m2. Den er 1,5 - 2 m dyb. Den er 1,5 m bred. Ligger i hede. Klædt i lyng, græs og bregner med træer på siderne. Fungerer som gangsti, hvorfor bunden er trådt skævt og bar.
2014
Fortidsminde af national betydning - KulturstyrelsenNy skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

Hulvej

Hulveje er forhistoriske og historiske vejforløb, hvor færdslens slid har dannet mere eller mindre markante fordybninger. Der kan både være tale om enkeltliggende hulveje eller systemer af eksempelvis parallelt liggende hulveje, hvor indbyggerne har skiftet mellem anvendelsen af de enkelte hulveje, alt efter hvor farbar den enkelte vej har været. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links