set fra S
.
set fra V
.
set fra SØ
.

Faktaboks

Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
2403106
Sted- og lokalitetsnummer
180405-123
Anlæg
Hulvej, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2014 e.Kr.)

Original fredningstekst

Hulveje. Vifteformet system af hulveje i sydvendt stejl græsskrænt nord for Hover Å. Syv hulveje orienteret NNV-SSØ respektive ØNØ-VSV. Hulvejene, der krydser hinanden og samles ved bunden af skrænten, er op til 70 m lange, op til 3 m dybe og 1,5-2 m brede i bunden. Vejsystemet strækker sig i bredden over 100 m (i retning øst-vest) øverst i skrænten. Fortidsminderne afgrænses i nord af skræntens øvre kant mod ageren, i syd af skræntens fod og i øvrigt af hulvejenes øvre kanter.

Undersøgelseshistorie

2014
Registreringsprojekt/vejspor - KulturstyrelsenHulveje på nordsiden af Hover Å. Fordeler sig i NØ og NV retning.
2014
Museal besigtigelse - Holstebro MuseumFlotte tydelige spor der kommer fra NV og NØ og samler sig ved åen. Alle spor er mellem 40 og 70 meter lange, bunden er cirka 1,5-2, siderne er stærkt skrånende. Området er et stort grønt område med spredte egetræer og spor efter at der er køer der krydser på tværs af skråningen. Området er alt i alt flot og velbevaret
2014
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Hulvej

Hulveje er forhistoriske og historiske vejforløb, hvor færdslens slid har dannet mere eller mindre markante fordybninger. Der kan både være tale om enkeltliggende hulveje eller systemer af eksempelvis parallelt liggende hulveje, hvor indbyggerne har skiftet mellem anvendelsen af de enkelte hulveje, alt efter hvor farbar den enkelte vej har været. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links